Giacomo Serpotta, oratorio di san Lorenzo – dettaglio del martirio di san Lorenzo

Giacomo Serpotta, oratorio di san Lorenzo - dettaglio del martirio di san Lorenzo

Giacomo Serpotta, oratorio di san Lorenzo – dettaglio del martirio di san Lorenzo

About the author