Giardino di Flora, scalinata

Giardino di Flora di Villa Torrigiani, scalinata

Giardino di Flora, scalinata

About the author